Khô da

Admin

Người quản lý
Ban Quản Trị
Admin
Khô da

a) Biểu hiện lâm sàng:
ngứa và khô da

b) Chẩn đoán và điều trị:

- Chẩn đoán: Dựa vào triệu chứng lâm sàng điển hình

- Điều trị: Bôi kem làm ẩm hoặc vaselin. Đáp ứng tốt với điều trị ARV.
 
Top