Điều trị dự phòng bằng co-trimoxazole

Admin

Người quản lý
Ban Quản Trị
Admin
Điều trị dự phòng bằng co-trimoxazole

Điều trị dự phòng bằng co-trimoxazole hay tên gọi khác là trimethoprim- sulfamethoxazole, TMP-SMX ) có hiệu quả ngăn ngừa một số bệnh NTCH như viêm phổi do Pneumocystis jiroveci, bệnh do Toxoplasma và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.

Chỉ định điều trị và liều lượng theo Bảng 22.

Bảng 22. Tiêu chuẩn chỉ định và ngừng điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội bằng co- trimoxazole

Tuổi
Tiêu chuẩn bắt đầu
Tiêu chuẩn ngừng
Liều điều trị
Người trưởng thành, phụ nữ mang thai, đang cho con bú nhiễm HIVGiai đoạn lâm sàng 3 hoặc 4 hoặc CD4 ≤ 350 tế bào/mm3Lâm sàng ổn định (điều trị ARV ít nhất 12 tháng và không có biểu hiện của giai đoạn lâm sàng 2, 3, 4) với CD4 > 350 tế bào/mm3 và/hoặc tải lượng HIV dưới 50 bản sao/mL máu.
Xem Phụ lục 8​
Trẻ em và trẻ vị thành niênĐiều trị dự phòng CTX không phụ thuộc vào số lượng CD4
- Trẻ <5 tuổi điều trị tất cả
- Trẻ từ 5 tuổi trở lên: Giai đoạn lâm sàng 3, 4 hoặc CD4 ≤ 350 tế bào/mm3
Trẻ <5 tuổi: điều trị đến 5 tuổi
Trẻ từ 5 tuổi: ngừng khi lâm sàng ổn định (điều trị ARV ít nhất 12 tháng và không có biểu hiện của giai đoạn lâm sàng 2, 3, 4) với CD4 > 350 tế bào/mm3 và/hoặc TL HIV dưới 50 bản sao/mL máu.
Trẻ sơ sinhTất cả các trẻNgừng khi hết nguy cơ lây truyền HIV hoặc trẻ được khẳng định không nhiễm HIV
Người nhiễm HIV mắc laoNgười nhiễm HIV mắc lao không phụ thuộc số lượng CD4Đạt tiêu chuẩn ngừng CTX của người lớn và trẻ em
 
Top