Bạch sản lông ở miệng

Admin

Người quản lý
Ban Quản Trị
Admin
Bạch sản lông ở miệng

a) Biểu hiện lâm sàng:


Đốm hoặc những vạch nhở màu trắng, mịn ở rìa hai bên lưỡi, không cạo bỏ được.

b) Chẩn đoán và điều trị:

- Chẩn đoán: Dựa vào triệu chứng lâm sàng điển hình

- Điều trị: Không cần xử trí. Tiến triển tốt với điều trị ARV.
 
Top