DIỄN ĐÀN HIV BÁC SĨ BÌNH

  • Trả lời mới
  • Chủ đề mới

DÀNH CHO BAN QUẢN TRỊ

Nội quy và Thông báo

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Kiến thức về HIV/AIDS

Chủ đề
4
Bài viết
18
Chủ đề
4
Bài viết
18

Kiến thức về bệnh da và STDs

Chủ đề
19
Bài viết
19
Chủ đề
19
Bài viết
19

Kiến thức về PrEP và PEP

Chủ đề
4
Bài viết
4
Chủ đề
4
Bài viết
4

Kiến thức về điều trị ARV

Chủ đề
12
Bài viết
12
Chủ đề
12
Bài viết
12

Kiến thức về nhiễm trùng cơ hội

Chủ đề
10
Bài viết
10
Chủ đề
10
Bài viết
10

THẢO LUẬN PHƠI NHIỄM HIV

Chủ đề
1
Bài viết
2

Phơi nhiễm HIV qua đường máu

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Phơi nhiễm HIV qua da và niêm mạc

Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

THẢO LUẬN XÉT NGHIỆM HIV

Xét nghiệm HIV combo ag/ab

Chủ đề
6
Bài viết
10
Chủ đề
6
Bài viết
10

Xét nghiệm HIV test nhanh kháng thể

Chủ đề
4
Bài viết
12
Chủ đề
4
Bài viết
12

Xét nghiệm HIV bằng nước bọt

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Xét nghiệm HIV PCR DNA - RNA - NAT

Chủ đề
1
Bài viết
2
Chủ đề
1
Bài viết
2

THẢO LUẬN ĐIỀU TRỊ HIV

Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Điều trị HIV có sử dụng thẻ BHYT

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Điều trị HIV uống thuốc thế nào

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Điều trị HIV và bệnh đồng nhiễm

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

THẢO LUẬN BỆNH TÌNH DỤC

Bệnh Viêm gan

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Bệnh Giang mai

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Bệnh Lậu, Chlamydia

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Bệnh Herpes

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Bệnh tình dục khác

Chủ đề
3
Bài viết
5
Chủ đề
3
Bài viết
5

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Hoạt động từ thiện

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hoạt động offline

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hoạt động thư giản

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hoạt động xả stress

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hoạt động khác

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Top